Científicos vascos se unen a la Rebelión Científica Internacional para reclamar responsabilidad frente a la crisis climática

Rebelión Científica en la UPV

(Behean euskeraz)

Hoy está previsto que el IPCC (Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático) publique un nuevo informe de su grupo de trabajo sobre mitigación del cambio climático. Las científicas y científicos del IPCC llevan décadas alertando sobre la existencia de un cambio climático originado por las acciones humanas. No en vano, este es el sexto informe y el primero fue publicado en 1990. Sin embargo, la mitad de las emisiones de dióxido de carbono, el principal gas causante del cambio climático, han tenido lugar precisamente en las últimas 3 décadas.

La situación es extremadamente grave, y los gobiernos no están actuando a la altura de las circunstancias. En palabras de Antonio Guterres, secretario general de la ONU “Los hechos son innegables, este abandono del liderazgo es delictivo”. El recientemente publicado informe sobre adaptación del IPCC, al que se refería Gutierres, muestra que la mitad de la población mundial vive en regiones altamente vulnerables al cambio climático. Buena parte de la península ibérica está entre estas regiones; y gran parte de la costa de Euskadi, más aún el gran Bilbao, está en alto riesgo ante la subida del nivel del mar

Es un hecho probado que los fenómenos meteorológicos extremos han ido en ascenso en las últimas tres décadas, y las víctimas mortales del cambio climático ya se cuentan en miles. La situación va a seguir empeorando, lo que causará pérdidas de cultivos, con sus consecuentes hambrunas y subidas del precio de los alimentos. Las víctimas se contarán en millones, y podrían llegar a ser miles de millones si no nos enfrentamos a esta situación de forma inteligente. En palabras de Antonio Guterres “Cualquier retraso conlleva muertes”.

Un sondeo de 2017 revela que el 31% de la ciudadanía vasca siente miedo ante la crisis climática. Y el 48% siente impotencia. Los miembros de la comunidad científica también sentimos miedo e impotencia, y compartimos las duras declaraciones del secretario general de la ONU. Tras décadas de estudios científicos los gobiernos siguen actuando de forma tibia. Se espera de nuestra comunidad que hagamos estudios, que publiquemos artículos, y que firmemos manifiestos académicos, pero todo esto no está sirviendo para que los gobiernos nos escuchen y actúen con responsabilidad y determinación.

Por estos motivos, personas de la comunidad científica vasca hemos decidido apoyar la rebelión científica internacional para que los gobiernos nos escuchen. Del 4 al 9 de abril de 2022 se producirán en algunas de las grandes ciudades del mundo actos de desobediencia civil noviolenta sin precedentes protagonizados por miembros de la comunidad científica. Toda la ciudadanía está invitada a firmar nuestro manifiesto para reclamar la atención de los gobiernos en: https://www.rebelioncientifica.es/p/manifiesto-rebelion-cientifica.html 

En señal de apoyo a nuestros compañeros y compañeras científicas, organizaremos a lo largo de esta semana una serie de actos y actividades:

Link a contenidos

Contacto.

Correo electrónico: scientistrebellionehu@gmail.com


Euskal zientzialariek bat egin dute Nazioarteko Matxinada Zientifikoarekin, krisi klimatikoaren aurrean erantzukizuna eskatzeko 

Gaur aurreikusita dago IPCCk (Klima Aldaketari buruzko Gobernu Arteko Panela) bere lantaldearen txosten berri bat argitaratzea klima-aldaketa arintzeari buruz. IPCCko zientzialariek hamarkadak daramatzate giza ekintzek eragindako klima-aldaketaren berri ematen. Izan ere, seigarren txostena da hau, eta lehenengoa 1990ean argitaratu zen. Hala ere, karbono dioxidoaren isurien erdiak, klima-aldaketa eragin duen gas nagusia, azken 3 hamarkadetan gertatu dira.

Egoera oso larria da, eta gobernuak ez dira egoerak eskatzen duen mailan ari. Antonio Guterres NBEko idazkari nagusiaren hitzetan, “gertaerak ukaezinak dira, lidergoa uztea delituzkoa da”. Berriki argitaratutako IPCCren egokitzapenari buruzko txostenak, Gutierresek aipatzen zuenak, erakusten du munduko biztanleriaren erdia klima-aldaketarekiko oso zaurgarriak diren eskualdeetan bizi dela. Iberiar penintsularen zati handi bat eskualde horien artean dago; eta Euskadiko kostaldearen zati handi bat, are gehiago Bilbo handia, arrisku handian dago itsas mailaren igoeraren aurrean.

Frogatuta dago muturreko fenomeno meteorologikoek gora egin dutela azken hiru hamarkadetan, eta klima-aldaketaren ondorioz hildakoak milaka izan direla. Egoerak okerrera egiten jarraituko du, eta horrek laboreen galerak eragingo ditu, goseteekin eta elikagaien prezioaren igoerekin. Biktimak milioitan zenbatuko dira, eta milaka milioi izatera irits litezke egoera horri modu inteligentean aurre egiten ez badiogu. Antonio Guterresen hitzetan, “Edozein atzerapenek heriotzak dakartza.”

2017ko inkesta baten arabera, euskal herritarren %31 beldur da krisi klimatikoaren aurrean. Eta %48k ezintasuna sentitzen du. Komunitate zientifikoko kideok ere beldurra eta ezintasuna sentitzen dugu, eta bat gatoz NBEko idazkari nagusiaren adierazpen gogorrekin. Hainbat hamarkadatako ikerketa zientifikoen ondoren, gobernuek epel jokatzen jarraitzen dute. Gure erkidegotik espero dugu azterlanak egitea, artikuluak argitaratzea eta manifestu akademikoak sinatzea, baina horrek guztiak ez du balio izan gobernuek guri entzuteko eta erantzukizunez eta erabakitasunez jokatzeko.

Hori dela eta, euskal komunitate zientifikoko kideok nazioarteko matxinada zientifikoa babestea erabaki dugu, gobernuek entzun gaitzaten. 2022ko apirilaren 4tik 9ra bitartean, aurrekaririk gabeko indarkeriarik gabeko desobedientzia zibileko ekintzak egingo dira munduko hiri handi batzuetan, komunitate zientifikoko kideak protagonista direla. Herritar guztiak gonbidatuta gaude gure manifestua sinatzera, gobernuei arreta eskatzeko.

Gure ikaskide zientifikoei babesa adierazteko, hainbat ekitaldi eta jarduera antolatuko ditugu aste honetan zehar.

Edukierak esteka

Kontatua.

Posta elektronikoa: scientistrebellionehu@gmail.com 

Deja una respuesta