Reflexiones eco-sociales y Webinar en tiempo de coronavirus

Cultura Regenerativa o la importancia de los cuidados

(castellano más abajo)

Hausnarketa eko-sozialak koronabirus garaian

Koarentenak jarraitzen du estatu espainiarrean; beldurra, ziurgabetasuna, kezka eta erantzukizun sozialak gure pentsamenduen zati handi bat izaten jarraitzen dute. Egun gutxiren buruan, gure errealitateak ustekabeko iraulketa eman du, eta orain geu gara eleberri historiko berri honetako protagonistak. Korona izeneko birus bat sartu da gure bizitzetan, eta errukigabe hedatu da munduan zehar, espezie gisa dugun ahultasuna agerian utziz, baina, batez ere, «bizi garen» sistemaren hauskortasuna: energijalea, desberdina, pribatizatua, (oso) epe laburreko funtzionamenduarekin.

Mundu mailako erronka handiago baten aurrean, garrantzitsua dena gogoratu behar dugu, funtsezkoa dena. COVID-19k erronka egiten die osasun-sistemei, mundu ekonomikoari, gure bizimoduari, ekoizpenari, kontsumoari eta bidaiatzeari. Bere inpaktu sozial eta ekonomikoak ukaezinak dira, familia eta komunitate osoak zaurituta uzten ditu, baliabiderik gabe, aztarna nabarmenak. Etorkizunean etorriko diren krisien errepikapen bat bizitzen ari gara; gizartean inflexio puntu bat bihurtu da. Krisi-egoera honek, tragediatik, denok partekatzen ditugun loturak ikusi arazten digu: aire bera arnasten dugu, zoru berean ibiltzen gara, azalera berberak ukitzen ditugu. Atseden hartzeko unea da, baita hausnartzeko, gelditzeko, gure ingurura begiratzeko eta, agian, gure bideak nora garamatzan galdetzeko aukera paregabea ere. Gure ingurunea zaindu behar dugu, bai geure burua ere. Osasuna, zerbitzu publikoa, hezkuntza eta natura diren ongiak zaindu behar ditugu: krisi eta larritasun une hau gure erresilientzia kolektiboari begiratzeko eta mobilizatzeko erabili ere bai. Moztu ditzagun lotzen gaituzten hariak, eta utzi gaitezen denok batera lurrera erortzen, lurra, gure Lurra berriro haztatzeko eta haren ondoan bidea berriro egiteko, eta ez haren gainetik.

Extinction Rebellion Bizkaiak elkartuta eta erantzukizunez jokatzea proposatzen dugu pandemia biriko honen aurrean, eta behin desagerrarazita, lankidetzako eta laguntzako kontzientzia sozial horrekin jarraitzea, bai eta ingurumena eta gurekin bizi diren gainerako espezieak errespetatzea ere. Azken finean, gure indarra gure izaeraren, gure ingurune natural eta sozialaren onarpenean datza. Izan ere, koronabirusak herritarren ekimenak, elkartasuna, anaitasuna eta sormena ere aterarazten ditu: bizilagunak zaintzen, erosketak egiteko edo bakardadea hausteko, laguntza-sareak sortzen, esker oneko keinuak egiten nazio-hedadurarekin osasun-langileei, herritarren beharrei erantzuteko greba gelditzen duten nekazariei. Era berean, ingurumena eta gizakiak errespetatzen dituzten alternatibak eta ekimenak daude: tokiko elikadura, energia iturri garbiak, kontsumo arduratsua eta solidarioa. Hala ere, Extinction Rebellionetik uste dugu jada ez direla alternatibak: begiak ireki ditugu jada, eta orain da unea errotik aldatzeko eta foma kontziente eta koherentez jokatzeko, edozein interes edo botere ekonomikoren gainetik egia esateko. Ondoren etorriko diren krisien errepikapena bizitzen ari gara, eta ikasi egin behar dugu eta horretan datzan aukera aitortu behar dugu.

Extinction Rebellion Bizkaiak mugimenduaren funtsezko kontzeptu bat aurkezteko topaketa bat proposatzen dizue: kultura birsortzaileak

Non: https://meet.jit.si/XR-Bizkaia 

Noiz: Ostiralean Martxoaren 27 18:30etan


Reflexiones eco sociales en tiempo de coronavirus

Continua la cuarentena en el estado español; miedo, incertidumbre, preocupación y responsabilidad social siguen ocupando gran parte de nuestros pensamientos. En pocos días nuestra realidad ha dado un vuelco inesperado, siendo nosotras y nosotros ahora las y los protagonistas de esta nueva novela histórica. Un virus de nombre corona ha irrumpido en nuestras vidas, propagándose implacable por todo el mundo y dejando entrever nuestra vulnerabilidad como especie, pero sobre todo la fragilidad del sistema en el que “vivimos”: energívoro, desigual, privatizado, con un funcionamiento a (muy) corto plazo.

Frente a un desafío mundial mayor, es necesario acordarnos de lo importante, de lo esencial. El COVID-19 desafía a los sistemas de sanidad, al mundo económico, a nuestro modo de vida, de producción, de consumo, de viajar. Sus impactos sociales y económicos son innegables, deja familias y comunidades enteras heridas, sin recursos, huellas considerables. Estámos viviendo una repetición de las crisis que vienen después ; se trata de un punto de inflexión en la sociedad. Una situación de crisis que, desde la tragedia, nos deja ver los vínculos que compartimos todas y todos: respiramos el mismo aire, andamos en el mismo suelo, tocamos las mismas superficies. Es momento de dar un respiro, una oportunidad única para reflexionar, pararnos, echar un vistazo a nuestro alrededor y quizás preguntarnos hacia donde nos lleva nuestro camino. Cuidar a nuestro entorno, cuidarse a nosotras mismas y nosotros mismos. Cuidar los bienes comunes que son la salud, el servicio público, la educación, la naturaleza: usar este momento de crisis y de angustia para mirar y movilizar nuestra resiliencia colectiva. Cortemos los hilos que nos atan y dejémonos caer todos juntos al suelo para palpar de nuevo la tierra, nuestra Tierra y volver a recorrer el camino junto a ella y no por encima de ella.

Desde Extinction Rebellion Bizkaia proponemos actuar unidas y unidos con responsabilidad ante esta pandemia vírica y una vez erradicada continuar con esta conciencia social de cooperación y ayuda, y de respeto al medioambiente y al resto de especies que cohabitan con nosotros. Al fin y al cabo, nuestra fortaleza radica en la aceptación de nuestra naturaleza, de nuestro entorno natural y social. Porque el coronavirus deja también ver iniciativas ciudadanas, solidaridad, fraternidad, creatividad : vecinas y vecinos cuidandose, ya sea para ir de compras o para romper la soledad, creación de redes de apoyo, gestos de gratitud de extensión nacional hacia el personal sanitario, agricultoras y agricultores que paran su huelga para responder a las necesidades de la población. De la misma manera, existen alternativas e iniciativas respetuosas del medio ambiente y de los seres humanos: alimentación local, fuentes de energía limpias, consumo responsable y solidario. Aúnque, desde Exctinction Rebellion consideramos que ya no se trata de alternativas: ya hemos abierto los ojos y ahora es momento de  cambiar rádicalmente y actuar de foma consciente y coherente,  de decir la verdad por encima de cualquier interes o poder economino. Estámos viviendo una repetición de las crisis que vienen después, y necesitamos aprender y reconocer la oportunidad que radica en ello.

Extinction Rebellion Bizkaia os propone un encuentro para presentar un concepto clave del movimiento: las Culturas Regenerativas

Donde: https://meet.jit.si/XR-Bizkaia 

Cuando: Viernes 27 de marzo, a las 18:30irus garaian

 Las redes sociales de Extinction Rebellion Bizkaia:

• Instagram

• Facebook

• Twitter

Deja una respuesta